Servis a opravy prádelenské techniky

Servis a opravy prádelenské techniky je zajištěn kmenovými servisními techniky po celé České republice, kteří jsou pravidelně školeni a jsou povinni se školit na veškeré novinky a zdokonalování kvalifikace.

Objednání servisu na čísle:

+420 778 511 227

Objednání servisu na e-mailu:
servis@rtlservis.cz

ZÁRUČNÍ OPRAVY
Provádíme záruční opravy pro stroje značky – JENSEN, DOMUS, LACO, SILC, GRANDIMPIANTI, BIEFFE, KREBE-TIPPO, ITALCLEAN. Pro tyto značky máme zavedený sklad náhradních dílů v Rýmařově a v Olomouci.
Nástup na záruční opravu je zpravidla do 24 hodin od nahlášení závady našemu servisnímu oddělení. Pro nahlášení záruční opravy je zapotřebí nahlásit typ stroje, výrobní číslo, datum instalace, popřípadě provozní hodiny stroje a popis závady.
POZÁRUČNÍ OPRAVY
Pozáruční opravy provádíme přednostně na námi dodaných strojích, a to JENSEN, DOMUS, LACO, SILC, GRANDIMPIANTI, BIEFFE, KREBE-TIPPO, ITALCLEAN.
Provádíme i pozáruční opravy na na prádelenská zařízení, která jsme nedodali. S omezením na dodání náhradních dílů jsme schopni zajistit opravy strojů značek PRIMUS, IPSO, GIRBAU, UNIMAC, SIDI, PONNY, BOWE, RENZACCI, FIRBIMATIC, REALSTAR, TEXTIMA, ECOLAB, KAAN.
Protože u těchto strojů nejsme autorizovaným servisem, může dojít ke zpoždění dodání náhradních dílů ze strany dodavatelů těchto značek.
PRAVIDELNÝ SERVIS
Zajištěním pravidelného servisu prádelenských zařízení lze předejít zhruba 80 % poruch a neplánovaných odstavení stroje z provozu. Při pravidelném servisu se zjišťuje celkový stav stroje a funkčnost částí stroje. Servisní technik kontroluje stav stroje v provozu i mimo provoz a zjišťuje míru opotřebení dílů. Z kontroly je vyhotovena servisní zpráva s uvedením závažnosti zjištěných závad nebo nedostatků.
Pro zákazníky vyžadující proškolení údržbářů zajistíme školení v naší firmě, nebo přímo u zákazníka. Naučíme údržbáře, jak pečovat o stroje.
Správná údržba prodlouží životnost vašich strojů o značnou řadu let.