Úprava vody

Dodáváme a instalujeme úpravny vod pro praní a vyvíječe páry.

Úpravna vody pro praní je zapotřebí řešit se zásobníkem vody a následným systémem pro napouštění pračky. Je to stanoveno zařízením změkčující vodu, kdy málo kapacitní změkčovače nejsou schopny zajistit dostatečné změkčení vody při průtoku vyžadující pro napouštění více praček. Zařízení pro takovéto průtoky jsou zbytečně finančně nákladné. Společně při instalaci systému změkčení vody je možné instalovat i systém pro recyklaci vody a tím snížit i spotřebu vody pro prádelnu až na 50%. Veškeré námi dodávané stroje jsou schopny dovybavit druhým vypouštěcím ventilem pro recyklaci vody a jsou schopny si přímo ovládat čerpadlo pro napouštění recyklované vody.