DETÁŠ

(Chemické prostředky na praní)

U praček musíme brát v úvahu, že je obsluha s prádlem manuální. 
VŠECHNY NAŠE PRAČKY UMÍ DĚLAT MOKRÉ ČIŠTĚNÍ, JEDNÁ SE O NASTAVENÍ BUBNU, OHŘEVU, A MNOŽSTVÍ VODY.
Menší pračka je rychleji naložena a vyložena, jde spustit program rychleji, při deseti praní za den znamená jeden cyklus na víc, (prodlení 5-10min.)