Návrhy prádelen

Zajišťujeme poradenství při zřízení prádelny.

* Navržení funkční prádelny.

* Vysvětlení provozu prádelny, výpočty k stanovení energetické a finanční náročnosti provozu prádelny, prohlídka obdobných realizovaných prádelen, vysvětlení v          rozdílech technologie na trhu.

* Výpočet návratnosti investice, popřípadě zajištění splátek nebo leasingu.

* K navržení prádelny je zapotřebí znát množství zpracovávaného prádla, přibližné velikosti prádla, maximální velikost prádla, složení prádla. Jaké možnosti budou       v provozu prádelny, velikost prostorů prádelny, možnosti připojení elektrické energie, vody, páry, plynu, odpadů, vzduchu…