Pravidelný servis prádelenského zařízení

Zajištěním pravidelného servisu prádelenského zařízení dokážete předejít zhruba 80% poruch a neplánovaného odstavení stroje z provozu. Při pravidelném servisu se zjišťuje celkový stav stroje a funkčnost jednotlivých částí stroje. Servisní technik kontroluje stav v provozu i mimo provoz stroje a zjišťuje míru opotřebení jednotlivých dílů. Z celkové kontroly je vyhotovena servisní zpráva s uvedením závažnosti zjištěných závad nebo nedostatků.
Pro zákazníky vyžadující proškolení údržbářů pro daný typ stroje zajistíme školení v naší firmě nebo přímo u zákazníka. Naučíme údržbáře jak pečovat o stroje a na které části je zapotřebí se zaměřit.

Správná údržba vám prodlouží životnost stroje o mnoho řadu let.