JAK VYMĚNIT VODICÍ/ŽEHLICÍ TKANICE - MANDL DOMUS

JAK VYČISTIT FILTR - ŽEHLIČ DOMUS (pouze sálavý hořák)

JAK NAVOSKOVAT VÁLEC - ŽEHLIČ DOMUS (bez použití voskovacího plátna)

JAK NAPNOUT ŘEMEN - MANDL DOMUS

JAK ZKONTROLOVAT TEPLOTNÍ SENZORY - MANDL DOMUS

.PDF NÁVOD NA KONTROLU SENZORŮ